Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

Η ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗΣ

Η ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗΣ
Δοκίμιο για τη φιλοσοφία του Πασκάλ
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
FREE photo hosting by Fih.gr«Άνθρωπός τις ην εν τη γη της Αυσίτιδος, ονομαζόμενος Ιώβ, και ο άνθρωπος ούτος ήν άμεμπτος και ευθύς, και φοβούμενος τον Θεόν, και απεχόμενος από κακού. Και ήν τα κτήνη αυτού επτακισχίλια πρόβατα, και κάμηλοι τρισχίλιαι, και ζεύγη βοών πεντακόσια, και όνοι πεντακόσιαι, και πλήθος πολύ υπηρετών, και ήν ο άνθρωπος εκείνος ο ευγενέστατος των αφ’ ηλίου ανατολών».
Έτσι αρχίζει μια από τις ωραιότερες περιπέτειες που έζησεν ο φυλακισμένος, μέσα στο ανθρώπινο κρανίο. Θεός, για να θυμίζει στους εκάστοτε περαστικούς, από τη γη αυτή της ασώτευσης του ανθρώπου και του Θεού, της κάθε απώλειας, - όλο το μάταιο τούτο του ανθρώπινου πάθους, της ανθρώπινης αγωνίας, και των σχέσεων όχι μόνο ανθρώπου προς άνθρωπον, ανθρώπου προς εαυτόν, αλλά τα’ οριστικό: Θεού και ανθρώπου.
(Το σκανάρισμα έκανε ο Παναγιώτης Βήχος)
Λεόν Σεστώβ
Η νύχτα της Γεθσημανής – Διαβάστε το

FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr


Η Νύχτα της Γεθσημανής (Πολιτικό Καφενείο)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου