Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

Αθανασίου Ευταξίου: Η θρησκεία των πάλαι Αιγυπτίων

Αθανασίου Ευταξίου: Η θρησκεία των πάλαι Αιγυπτίων
FREE photo hosting by Fih.grΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Η θρησκεία εθεωρήθει ανέκαθες ως εις των πρώτων και κυρίων παραγόντων της εξημερώσεως και του πολιτισμού. Ως τοιαύτη κέκτηται αυτήν μεγάλη σπουδαιότητα δια πάντας τους λαούς, τους διακριθέντες οπωσδήποτε εν τη ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Μεταξύ αυτών καταλέγονται και οι πάλαι Αιγύπτιοι. Η θρησκεία τούτων έχει εξεγείρει ήδη ζωηρόν τον ενδιαφέρον παρά τοις αρχαίοις Έλλησιν, εις τα όμματα των οποίων παρίστατο αυτή ως το άκρον άωτον της περινοίας και σοφίας. Το αυτό ενδιαφέρον θα προκαλέσει αυτή και παρά τοις νεοτέροις Έλλησιν, αφού και ούτοι συνδέονται, ως εκείνοι, δια πολλαπλών συμφερόντων προς την Αίγυπτον, και παρ’ αυτοίς κινεί τον θαυμασμόν διά τε την αρχαιότητα και το ιδιόρρυθμόν του ο πολιτισμός των πάλαι Αιγυπτίων, ού τίνος κυριωτάτη έκφανσις υπήρξεν η θρησκεία αυτών.
Αθανασίου Ευταξίου
Η θρησκεία των πάλαι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου